Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Mekteb-i Tıbbiye Restorasyonu Başlıyor

Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye Binasının restorasyon çalışmaları, Gürsoy Grup Restorasyon şirketimizin 29.12.2016 tarihinde imzaladığı sözleşmenin ardından başladı.

Mekteb-i Tıbbiye , Osmanlı İmparatorluğu ordusuna hekimler yetiştirmek amacıyla, Sultan II. Abdülhamit tarafından 6 kasım 1903 tarihinde hizmete açılmıştır. Yapı, Mimarı Alexander Vallaury tarafından, batılı ve Osmanlı karışımı eklektik mimari üslup özellikleri kullanılarak tasarlanmıştır. Taşları İtalya’ dan, metal strüktür parçaları Belçika’ dan, harçları Marsilya’ dan, pencereleri ise Viyana’ da getirilmiş olan bina, büyük bir özenle ve hiçbir masraftan kaçınılmadan inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, 80.000 m2 alan içerisinde kurulmuş büyük bir kampüs yapısıdır. 700 gün içerisinde restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve eğitime açılması hedeflenmektedir. Mekteb-i Tıbbiye Binasi Gürsoy Grup Restorasyon şirketimizin; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (Yenikapı Mevlevihanesi), Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi binalarından sonra restorasyon işlerini üstlendiği 4. eğitim binası projesi olacaktır.