Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

inovasyon

inovasyon

Inovasyon Odaklı İş Modellerimiz ile Toplumun Yaşam Kalitesini Arttırıyoruz!

Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir başarı, teknoloji odaklı ölçülebilir proje fikirleri için inovasyon odaklı iş modelleri kurguluyoruz.

Geleneklerimizden kopmadan yenilikçi bakış açısıyla insan ve çevreye saygılı, toplumun genelinde refahı artırıcı, inovatif fikirler üreten çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Başvuru Formu

Uzun Vadeli, Katma Değeri Yüksek Adımlar Atıyoruz!

Uzun vadeli yenilikçi fikirler için katma değeri yüksek adımlar atıyoruz. Sürekli öğrenmeyi amaç edinerek, Grup şirketlerimiz arasındaki bilgi, birikim ve deneyim paylaşımının tüm imkanlarından yararlanıyoruz.

 

Sürdürülebilir Başarı İçin; Odağımız INOVASYON

Sürdürülebilirlik ancak inovasyonla sağlanıyor. Geçmişimizden aldığımız güçle yenilikçi, teknolojik, çevreye duyarlı ve inovasyon odaklı iş modellerimizle, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yaklaşımımız ile; toplumun refah düzeyini arttıracağımıza, topluma çevre bilincini aşılayacağımıza, Ülkemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine önemli katkılarda bulunabileceğimize inanıyoruz.

 

Kurum İçi İnovatif Fikirler Yarışması

İnovasyon odaklı iş modellerimizi kurum kültürü haline getirmek amacıyla, Gürsoy Grup genelinde Sürdürülebilir Verimlilik başlığıyla İnovatif Fikirler Yarışması’nı başlattık.

Bu programın temel prensiplerini hızlı deneyimleme, yaparak öğrenme, esneklik ve uzun dönemli bir yaklaşım benimseme olarak sıralayabiliriz. Sürdürülebilir Verimlilik alanındaki projelerde amaç tasarruf ve enerji israfına inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların verimlilik bilincinin sağlanmasıdır.

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayın