Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Şehrekmek


En temel gıda ürünü olan ekmek, Gürsoy Grup’un Şehrekmek markası altında bütünleşmiş buğday yönetimi, fırın teknolojisi ve lojistik çözümleriyle, Konya'da her gün tüketicilere taze olarak ulaşıyor.

Gürsoy Grup, besin değeri ile gündelik hayatta çok önemli ve değerli bir yeri olan ekmeği, etkin ölçek, verimli teknik, hijyen standardı, gıda güvenliği, kalite ve lezzet üstünlüğü, dağıtım know-how’ı ve doğal olmayan hiçbir katkı maddesi içermeksizin halka sunuyor. Sağlığa verilmesi gereken değerin bilinciyle, yerel yönetimler ve iş ortaklarıyla birlikte hareket eden Şehrekmek, tüm ürünlerini laboratuvar kontrolü altında silolara aktarılan en kaliteli un kullanılarak insan eli değmeden tüketime hazır hale getiriyor. Üretim aşamalarından geçerek satış noktalarına ulaşımına kadar ISO22000 Gıda Güvenliği ve Kalite Standartları’na tam uygunluk gösteriyor.

Şehrekmek insan kaynakları konusunda da bünyesinde bulundurduğu alanında uzman mühendis ve teknik ekiple personel kalitesini sürekli artırıyor. Bunun yanında üniversiteler ve diğer çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak personele güncel eğitimler vererek kalite çıtasını yukarıya çekiyor.

http://www.sehrekmek.com