Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Gürsoy Grup Restorasyon


Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklarla paylaşmak amacıyla Türkiye’de ve uluslararası piyasada 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Gürsoy Grup Restorasyon, onarma ve koruma sektörünün lider kuruluşları arasında yer almaktadır.

Korumanın somut ve somut olmayan mirasını bir bütün olarak gören, planlayan, uygulayan ve toplumsal bellekte canlılığını koruyan geçmişi aslına uygun olarak tamamlayan Gürsoy Grup Restorasyon, kültür öncelikli bir yol haritasında ilerlemektedir.

 

Gürsoy Grup Restorasyon kentin tarihinde iz bırakmış tarihi yapıları makus tarihinden kurtarmak ve yeniden ayağa kaldırmak için özgün malzeme, alanında uzman bilim kadrosu, tecrübeli elemanlar ile çalışmaktadır.

 

Ele aldığı her işte doğal, tarihsel ve kültürel sarkaçta hareket eden Gürsoy Grup Restorasyon bugüne kadar konusunda önemli projelerin taahhüdünü gerçekleştirerek rüştünü ispatlamıştır. Bugüne kadar Feshane, Piyale Paşa Camii, Süleymaniye Camii, Galata Mevlevîhanesi, Yenikapı Mevlevîhanesi gibi İstanbul’un kültürel mirasının ve kimliğinin ayrılmaz eserleri olan binaların onarım ve korumasını üstlenmiştir. Hali hazırda Mekke-i Mükerreme Osmanlı Revakları Restorasyonu, Hüber Köşkü ve Kastamonu Nasrullah Kadı Camii projelerini yürüten Gürsoy Grup Restorasyon, rakipsiz bir deneyim ve çalışma potansiyaline sahip olarak, ulusal ve uluslararası restorasyon projelerini eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir. Medeniyet odaklı, kültürel perspektif sahibi, ve tarih bilinciyle hareket eden Gürsoy Grup Restoasyon, Türkiye’deki kültür mirasının korunması ve onarılmasına gönül vermiş, profesyonel restoratör ve konservatör kimliğiyle bu alandaki gücünü kanıtlamıştır.

 

İstanbul’un tarihi yapılarını gelecek nesillerle buluşturmakla beraber koruma bilinci ve sahip çıkma adına etkili adımlar atmaya devam edecek olan Gürsoy Grup Restorasyon, insan odaklı yaklaşımıyla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada önemli başarılara imza atmaya devam edecektir. 

http://www.gursoygruprestorasyon.com