Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Gürsoy Vakfı

Vakıf kültürü ile kurulan ve idame ettirilen kadim medeniyetimizin değerler hazinesini bu güne ve yarına taşımak için 2015 yılında faaliyete geçen Gürsoy Vakfı, vakıf bilincinindoğurduğu sorumluluk ile insan odaklı hizmetlere talip olmaktadır.

Burslar

Amacımız nesillerimizin teminatı durumundaki gençlerimize destek olarak eğitimlerine destek sağlamak, ve toplumun eğitim seviyesini yükselterek milletimize ve tüm Dünya’ya değer kazandıracak insanlar yetiştirmektir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

İnsanoğlunun sahip olduğu en muazzam özelliğinden birisi de “ kardeşlik veyardımseverlik” duygusudur.İnsana insan olma hassasiyetini ve topluma millet olma bilincini katan bu olgu, Gürsoy Vakfı çatısının temel taşlarının başında gelmektedir.Bu noktadan hareketle vakfımız ihtiyaçlara binaen oluşturduğu yardımları sahiplerine teslim etmeyi görev bilmektedir.

Sponsorluklar

Binbir hayır ve dua ile ecdadımız tarafından inşaa edilmiş her yapı şehirlerimizin mühürleridir. Gursoy Vakfı, tarihimzden intikal eden maddi emanetleri korumayı ve yaşatmayı vazife bilmektedir.

 

www.gursoyvakfi.org